Tôi sẽ ngủ qua đêm như thế nào?

Tôi sẽ ngủ qua đêm như thế nào?

Tất cả các tour leo núi của My Adventures đều yêu cầu ít nhất 1 đêm nghỉ lại trên núi. Tuỳ từng cung đường, bạn có thể được nghỉ tại lán gỗ do người địa phương dựng, hoặc cắm trại giữa thiên nhiên. Mọi lán gỗ đều được chuẩn bị sẵn chăn bông, gối và chiếu cách nhiệt. Nếu cắm trại, bạn sẽ được My Adventures cung cấp lều, tấm cách nhiệt cùng túi ngủ đơn khi nghỉ đêm. Tất cả những dụng cụ này sẽ được nhân viên porter của My Adventures mang vác, lắp ghép và sắp xếp cho bạn.

28 January, 2022
0964 973 588