Tôi muốn đi vệ sinh khi đang leo núi?

Tôi muốn đi vệ sinh khi đang leo núi?

Trong quá trình di chuyển, nếu bạn muốn đi vệ sinh, bạn có thể đi vệ sinh ngay trong rừng ở một nơi kín đáo không ai thấy. Nơi vệ sinh phải cách xa nguồn nước ít nhất 50m và KHÔNG được vứt giấy vệ sinh bừa bãi. Xin vui lòng bỏ các đồ vệ sinh phụ nữ vào túi rác cá nhân, những túi rác này sẽ được bỏ vào thùng rác chung ở khu lán gỗ/điểm cắm trại.

28 January, 2022
0964 973 588