Tôi có tật khi ngủ, tôi có làm ảnh hưởng đến đoàn không?

Tôi có tật khi ngủ, tôi có làm ảnh hưởng đến đoàn không?

Đừng lo, vì nhiều người cũng gặp vấn đề như vậy! Chúng tôi sẽ lưu ý để sắp xếp cho bạn góc riêng tư nhất trong điều kiện cho phép. Ngủ sau mọi người cũng là một giải pháp hữu hiệu trong trường hợp này.

28 January, 2022
0964 973 588