Tôi có nên nhờ người khuân vác mang hành lý cá nhân không?

Tôi có nên nhờ người khuân vác mang hành lý cá nhân không?

Tuỳ vào độ khó của hành trình, chúng tôi sẽ sắp xếp số lượng người khuân vác đủ để hỗ trợ đoàn. Mỗi người khuân vác sẽ phụ trách từ 15 – 25kg. Nhiệm vụ chính của họ là mang lương thực, nước uống, mang thiết bị dựng lều và túi ngủ với các chương trình cắm trại qua đêm, đồng thời dẫn và hỗ trợ khách hàng qua các đoạn đường khó. Vì nhu cầu cá nhân của mỗi người là khác nhau, chúng tôi khuyến khích khách hàng nên tự mang balo của mình. Trong quá trình di chuyển, các Porter rất sẵn sàng giúp bạn chia sẻ gánh nặng, nhưng chỉ tối đa 1kg/khách thôi bạn nhé.

28 January, 2022
0964 973 588