Tôi cần gọi điện mà lại không có sóng, tôi phải làm gì?

Tôi cần gọi điện mà lại không có sóng, tôi phải làm gì?

Nếu đó là cuộc gọi khẩn cấp, bạn vui lòng báo cho trưởng đoàn để nhận được sự giúp đỡ. Đội ngũ porter của My Adventures thông thạo từng ngọn núi, họ sẽ nhanh chóng đưa bạn tới nơi có thể bắt sóng gần nhất để thực hiện cuộc gọi.

28 January, 2022
0964 973 588