Tôi bị tụt lại phía sau liệu có ảnh hưởng tới đoàn không?

Tôi bị tụt lại phía sau liệu có ảnh hưởng tới đoàn không?

Trong mỗi hành trình, hướng dẫn viên của chúng tôi luôn chia đoàn ra thành 3 nhóm tuỳ vào thể lực: Nhóm dẫn đầu gồm những người có thế lực tiêu chuẩn, nhóm đi giữa với thể lực trung bình và nhóm cuối luôn là những người sung sức nhất. Mỗi nhóm có ít nhất 1 người dẫn đường. Các nhóm sẽ giữ khoảng cách 200 – 300m trong suốt hành trình. Tốc độ di chuyển trung bình trong các tour leo núi có độ khó từ 6/10 trở lên là 1km/h (~16,6m/phút), và khi đi xuống sẽ nhanh hơn.

Hướng dẫn viên sẽ tuỳ vào tình hình thực tế để tính toán lại tốc độ di chuyển chung của cả đoàn, ra khẩu lệnh “Dừng nghỉ” hoặc “Tiếp tục” một cách hợp lý để không ai bị bỏ lại phía sau.

28 January, 2022
0964 973 588