Tiền tips đã bao gồm trong giá tour chưa?

Tiền tips đã bao gồm trong giá tour chưa?

Xin lưu ý, các khoản tiền tip không bao gồm trong giá tour của My Adventures. Tuy tip không phải là hành động bắt buộc, nhưng rất nhiều khách hàng của My Adventures muốn dùng cách này để thể hiện sự hài lòng và cảm kích của mình với những nhân viên đã tận tuỵ phục vụ họ trong suốt hành trình.

Bằng sự cảm kích, My Adventures đã ghi chép lại một số thông tin từ hành động đầy ý nghĩa này của khách hàng để bạn tham khảo:

1. Người được thường được nhận tip: Lái xe, hướng dẫn viên, người khuân vác…
2. Thời điểm tip thích hợp: Khi hành trình kết thúc và khi nói lời chia tay.
3. Số tiền tip:
– Hướng dẫn viên: 50,000 VNĐ/khách/ngày.
– Người khuân vác: 30,000 VNĐ/khách/ngày.
– Lái xe: 20,000 VNĐ/khách/ngày.
4. Cách tip: Đưa trực tiếp cho người bạn muốn tip: Lái xe, hướng dẫn viên và đội trưởng đội khuân vác.

28 January, 2022
0964 973 588