Nếu tôi có bệnh lý tôi có tham gia được không?

Nếu tôi có bệnh lý tôi có tham gia được không?

Bạn vui lòng báo trước với chúng tôi về bất cứ vấn đề sức khoẻ nào mà bạn đang gặp phải. Xin lưu ý rằng bạn sẽ tham gia các tour đi sâu vào trong rừng và cách xa các cơ sở y tế nên việc nhận tư vấn của bác sĩ trước khi đi khi bạn có bệnh nền là tuyệt đối cần thiết. My Adventures sẽ cung cấp mọi thông tin chi tiết liên quan đến các hoạt động bạn sẽ tham gia để bạn kiểm tra trước với bác sĩ của mình.

28 January, 2022
0964 973 588