Chúng tôi có thể mang thú cưng theo không?

Chúng tôi có thể mang thú cưng theo không?

My Adventures không khuyến khích khách hàng mang theo thú cưng trong các tour ghép. Việc này có thể làm phân tán sự tập trung của bạn trong chuyến đi, ảnh hưởng tới các thành viên khác và gây nguy hại cho chính thú cưng của bạn vì những thay đổi đột ngột về môi trường sống.

Trong một vài tour nhóm riêng nhất định, chúng tôi đồng ý để bạn mang theo thú cưng. Việc đem theo thú cưng sẽ phải tuân thủ các điều kiện sau:

1. Cung cấp thông tin về thú cưng của bạn trước chuyến đi ít nhất 7 ngày: Giống loài, độ tuổi, chiều cao, cân nặng, độ dài, tình trạng tiêm vaccine, tình trạng sức khoẻ.

2. Tổng số lượng thú cưng trong đoàn: 01 để tránh tình trạng nảy sinh xung đột giữa các em thú cưng.

3. Có ba lô, dây xích, đồ ăn riêng.

4. Tự chăm sóc và đảm bảo an toàn cho thú cưng.

28 January, 2022
0964 973 588